OutOfService HomeWijzig taal: English  Deutsch  Español  Nederlands  Doe deze psychologische test om meer te weten te komen over uw persoonlijkheid! De vijf belangrijkste dimensies van persoonlijkheid, de grote vijf, worden gemeten. U wordt gevraagd om, terwijl u uzelf test, ook een ander te beoordelen. Door een andere persoon te beoordelen krijgt men doorgaans een nauwkeuriger beoordeling van de eigen persoonlijkheid. Bovendien krijgt u ook van de persoon die u beoordeelt een persoonlijkheidsprofiel. Dit geeft u de gelegenheid uzelf te vergelijken met deze persoon op elke van de vijf basisdimensies van persoonlijkheid. Probeer iemand te beoordelen die u goed kent, zoals een goede vriend(in), collega, partner, of een ander familielid.

  • Kom meer te weten over de Grote Vijf door antwoorden te lezen op veelgestelde vragen.
  • Lees de informatie met uitleg over deze gratis, anonieme test.
  • Er zijn geen "goede" of "foute" antwoorden, maar bedenk dat er geen betekenisvolle resultaten behaald worden wanneer de test niet serieus wordt ingevuld.
  • Deze resultaten worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, dus probeer a.u.b. nauwkeurige antwoorden te geven
  • Uw resultaten worden weergegeven zodra u de antwoorden ingevoerd hebt, door op de knop ďVersturenĒ onder aan de pagina te klikken.

Instructies: De volgende stellingen hebben betrekking op uw opvatting over uzelf in verschillende situaties. Het is aan u om aan te geven in hoeverre u het eens bent met elke stelling, waarbij u gebruik maakt van een schaal waarop 1 helemaal oneens betekent, 5 helemaal eens betekent, en 2, 3 en 4 zijn beoordelingen daartussenin. Klik achter elke stelling een getal aan in de vakjes op de volgende schaal:

  1. Helemaal oneens
  2. Oneens
  3. Eens noch oneens
  4. Eens
  5. Helemaal eens
Er zijn geen "goede" of "foute" antwoorden, dus selecteer bij elke stelling het getal dat zo goed mogelijk bij u past. Neem de tijd denk goed na over elk antwoord. Wanneer u alle vragen heeft beantwoord, klikt u op "Submit" onder aan de pagina.

Ik zie mezelf (of de andere persoon) als iemand die...

1. ...Spraakzaam is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

2. ...Geneigd is kritiek te hebben op anderen
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

3. ...Grondig te werk gaat
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

4. ...Somber is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

5. ...Origineel is, met nieuwe ideeŽn komt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

6. ...Terughoudend is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

7. ...Behulpzaam en onzelfzuchtig ten opzichte van anderen is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

8. ...Een beetje nonchalant kan zijn
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

9. ...Ontspannen is, goed met stress kan omgaan
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

10. ...Benieuwd is naar veel verschillende dingen
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

11. ...Vol energie is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

12. ...Snel ruzie maakt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

13. ...Een werker is waar men van op aan kan
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

14. ...Gespannen kan zijn
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

15. ...Scherpzinnig, een denker is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

16. ...Veel enthousiasme opwekt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

17. ...Vergevingsgezind is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

18. ...Doorgaans geneigd is tot slordigheid
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

19. ...Zich veel zorgen maakt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

20. ...Een levendige fantasie heeft
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

21. ...Doorgaans stil is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

22. ...Mensen over het algemeen vertrouwt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

23. ...Geneigd is lui te zijn
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

24. ...Emotioneel stabiel is, niet gemakkelijk overstuur raakt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

25. ...Vindingrijk is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

26. ...Voor zichzelf opkomt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

27. ...Koud en afstandelijk kan zijn
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

28. ...Volhoudt tot de taak af is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

29. ...Humeurig kan zijn
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

30. ...Waarde hecht aan kunstzinnige ervaringen
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

31. ...Soms verlegen, geremd is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

32. ...Attent en aardig is voor bijna iedereen
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

33. ...Dingen efficiŽnt doet
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

34. ...Kalm blijft in gespannen situaties
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

35. ...Een voorkeur heeft voor werk dat routine is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

36. ...Hartelijk, een gezelschapsmens is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

37. ...Soms grof tegen anderen is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

38. ...Plannen maakt en deze doorzet
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

39. ...Gemakkelijk zenuwachtig wordt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

40. ...Graag nadenkt, met ideeŽn speelt
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

41. ...Weinig interesse voor kunst heeft
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

42. ...Graag samenwerkt met anderen
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

43. ...Gemakkelijk afgeleid is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

44. ...Het fijne weet van kunst, muziek, of literatuur
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

45. ...Een hoge zelfwaardering heeft
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

46. ...Zeer religieus is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

47. ...Politiek vooruitstrevend is
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
Eens

48. ...Vaak op gespannen voet leeft met anderen
Mijzelf: Oneens
Eens
Ander: Oneens
EensDe volgende optionele vragen helpen ons vast te stellen wie deze test maakt en helpen ons de test te verbeteren voor toekomstige bezoekers zoals u.
Heeft u ooit eerder de vragenlijst op deze site ingevuld?
Geslacht
Leeftijd
Bij welke cultuur vindt u zich het meest horen?
In welk land bracht u het grootste gedeelte van uw jeugd door?
In welke provincie bracht u het grootste gedeelte van uw jeugd door?
Wat zijn de 4 cijfers van de postcode van de plaats waar u het grootste gedeelte van uw jeugd heeft doorgebracht?
Hoe lang heeft u daar gewoond? (in jaren)
Hoe vond u het om daar te wonen?
Niet leuk
Leuk
In welk land woont u op dit moment?
In welke provincie woont u op dit moment?
Wat zijn de 4 cijfers van de postcode van de plaats waar u op dit moment woont?
Hoe lang woont u daar al? (in jaren)
Hoe vindt u het om te wonen waar u op dit moment woont?
Niet leuk
Leuk
In welke inkomensklasse zou u het gezin waarin u opgroeit/opgroeide plaatsen?
Indien u financieel onafhankelijk bent, in welke inkomensklasse zou u zichzelf dan plaatsen? (indien u niet financieel onafhankelijk bent, selecteert u dan "Niet financieel onafhankelijk")
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?
Indien u momenteel studerende bent, met welke opleiding bent u bezig?
Seksuele voorkeur


Klik EENMAAL om naar uw resultaten te gaan:

Gedeelten van deze test zijn copyright 2000 van U.C. Berkeley psycholoog Oliver D. John, Ph.D.; alle rechten voorbehouden. Overige gedeelten en website copyright 2000-2003 van Atof Inc.