OutOfService HomeWijzig taal: English  Deutsch  Español  Nederlands  


Overzicht van onderzoek

Persoonlijkheidspsychologen zijn geďnteresseerd in datgene wat de ene persoon van de ander doet verschillen en waarom we ons gedragen zoals we dat doen. Persoonlijkheidsonderzoek is, zoals elke vorm van wetenschap, gestoeld op kwantificeerbare concrete data die gebruikt kunnen worden om te onderzoeken hoe mensen zijn. Dit is waar de “Grote Vijf” een belangrijke rol spelen.

De Grote Vijf werden oorspronkelijk afgeleid in de jaren ’70 van de vorige eeuw door twee onafhankelijke onderzoeksteams – Paul Costa en Robert McCrae (aan de “National Institutes of Helath”), en Warren Norman (aan de Universiteit van Michigan)/Lewis Goldberg (aan de Universiteit van Oregon) – die ietwat verschillende wegen insloegen om daarna op dezelfde resultaten te stuiten: de meeste menselijke persoonlijkheidstrekken kunnen worden gedistilleerd tot vijf brede dimensies van persoonlijkheid, onafhankelijk van taal of cultuur. Deze vijf dimensies werden afgeleid door honderden vragen te stellen aan duizenden mensen en de data daarna te analyseren met behulp van een statistische procedure die factor analyse genoemd wordt. Het is belangrijk om zich te realiseren dat de onderzoekers er niet op uit waren om vijf dimensies te vinden, maar dat er vijf dimensies tevoorschijn kwamen uit hun analyses van de data. In wetenschappelijke kringen zijn de Grote Vijf nu het meest geaccepteerde en gehanteerde model van persoonlijkheid (Hoewel er in de “populaire psychologie” en arbeidscontext vele andere systemen worden gehanteerd, bijvoorbeeld de MBTI). Voor een vollediger beschrijving van de achtergrond en geschiedenis van de Big Five kijkt u op: http://www.centacs.com/quickstart.htm

Gedurende de laatste paar jaar hebben wij de Grot Vijf gebruikt voor het bestuderen van persoonlijkheid in de zin van hoe deze verandert in de loop der tijd (zie onderzoeksartikel) en hoe het zich verhoudt tot andere variabelen (zoals zelfvertrouwen en muziekvoorkeur; zie onderzoeksartikel). Gedurende deze periode hebben wij persoonlijkheidsgegevens verzameld van letterlijk miljoenen mensen van over de hele wereld.

Analyse van de gegevens hebben een aantal interessante bevindingen over persoonlijkheid opgeleverd, en we hebben hiermee een aantal belangrijke patronen kunnen identificeren in onze persoonlijkheden. Onze bevindingen suggereerden bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de toentertijd heersende opvatting, dat persoonlijkheid niet vaststaat vanaf ongeveer het 30e levensjaar; in plaats daarvan blijft het veranderen, waarbij het exacte patroon van verandering afhankelijk is van de persoonlijkheidstrek.

We willen benadrukken dat we het hier over generalisaties hebben, en dat deze generalisaties niet op elk persoon betrekking hebben. Ter illustratie, neem de generalisatie dat mannen over het algemeen langer zijn dan vrouwen. Dit betekent niet dat elke man langer is dan elke vrouw. Dit betekent slechts dat gemiddeld gezien mannen langer zijn dan vrouwen. Dezelfde logica is van toepassing op de feedback die op deze site wordt gegeven. Hoewel mensen gemiddeld genomen “consciëntieuzer” worden naarmate zij ouder worden, gaat dit patroon niet voor iedereen op.

Veelgestelde vragen over de Grote Vijf website

1. Waarop is de feedback gebaseerd?

Alle feedback die u hier ziet is gebaseerd op statistische analyse van persoonlijkheidsgegevens die zijn verkregen van meer dan 10.000 personen. Geen van de feedback is gebaseerd op onze intuďties of theorieën over persoonlijkheid. Kortom, de feedback is volledig gebaseerd op verzamelde data.

2. Waarom verschilt de feedback soms zoveel van hoe ik mezelf zie?

Het is niet de bedoeling dat de feedback de indruk wekt dat iedereen die hoog scoort op Extraversie (of een andere persoonlijkheidstrek) precies zo is als wij ze beschrijven. Zoals hierboven is beschreven, is de feedback gebaseerd op generalisaties afgeleid van ons onderzoek en van het werk van andere onderzoekers in het veld. Het is onvermijdelijk dat sommigen niet geheel in deze generalisaties passen. Als u het gevoel heeft dat de feedback niet met u overeenkomt, kan dit daar één van de redenen van zijn.

3. Waar komen de persoonlijkheidsvragen vandaan?

De vragen komen van ons onderzoek en onderzoek van anderen naar persoonlijkheid, levensstijlen, waarden, en attitudes. De Grote Vijf vragen die op deze site gebruikt worden, komen van een instrument dat bekend staat als de Big Five Inventory (ontwikkeld door Oliver John aan de Universiteit van Berkeley). De meeste andere vragen zijn geschreven door academische onderzoekers die momenteel verschillende hypothesen over persoonlijkheid onderzoeken.

4. Waarom geeft de feedback soms tegenstrijdige informatie?

Soms krijgen respondenten ogenschijnlijk tegenstrijdige feedback. Dit is helaas een consequentie van generalisatie. Vaak kunnen individuen niet goed beschreven worden door algemene trends die afgeleid zijn van analyses van grote groepen mensen. Hoewel onze generalisaties het soms mis hebben, kloppen ze vaker wel dan niet.

5. Waarom waren er vragen over locatie?

Als deel van ons onderzoek interesseren wij ons in regionale verschillen in persoonlijkheid. Sommige analyses veronderstellen dat mensen die in verschillende gebieden wonen verschillen in persoonlijkheid hebben. Om meer inzicht te krijgen in de aard van die verschillen, hebben we de relatie tussen de typische persoonlijkheid van een gebied en de verschillende kenmerken van de omgeving onderzocht. Zo vonden wij bijvoorbeeld dat de typische persoonlijkheid in een staat gerelateerd is aan het neerslaggehalte (plaatsen waar meer neerslag valt, hebben hogere waarden van Neuroticisme), bevolkingsdichtheid (dichtbevolkte gebieden worden geassocieerd met meer Openheid en minder Vriendelijkheid), etnische verscheidenheid (verscheidenheid is gerelateerd aan een grotere Openheid), en nog vele andere bevindingen variërend van stemgedrag tot gezondheid en sterfte. Een vraag die hieruit voortkomt is of mensen worden gevormd door hun omgeving, of dat mensen een omgeving kiezen die hun persoonlijkheid versterkt, of dat andere variabelen zowel de persoonlijkheid als de andere factoren beďnvloeden. Het kan zijn dat mensen die hoog scoren op Openheid gaan wonen op plaatsen die dichtbevolkt en cultureel divers zijn. Het zou ook zo kunnen zijn dat een dichtbevolkte en cultureel diverse omgeving veroorzaakt dat mensen meer open worden. De reden waarom wij vragen naar geboorteplaats, woonplaats en hoelang men op beide plaatsen gewoond heeft, is om het causale verband te onderzoeken tussen persoonlijkheid en omgeving.

We vragen mensen hoe leuk ze het vinden/vonden om op een bepaalde plaats te wonen, omdat we ons interesseren in de vraag of mensen liever in een gebied wonen waar hun persoonlijkheid “past” bij de typische persoonlijkheid van de omgeving. Woont een open en onvriendelijk persoon bijvoorbeeld liever in een omgeving waar de gemiddelde persoon ook open en onvriendelijk is? Of woont zo’n persoon liever op een plaats waar de gemiddelde persoon vriendelijk en niet open is? Dit idee komt voort uit onderzoek naar het bij elkaar passen van persoon en omgeving. Dit onderzoek geeft aan dat personen een omgeving zoeken en creëren die hun aard en zelfbeeld reflecteert en versterkt. Het bij elkaar passen van personen en hun omgeving is in verband gebracht met een groot aantal gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

6. Waar kan ik meer te weten komen over de Grote Vijf?

http://www.personalitylab.org/: Deze site heeft een aantal Hrote Vijf gebaseerde studies van Dr. Oliver John's group aan de universiteit van Berkley.

http://www.personalityresearch.org/: Dit biedt een toegankelijk overzicht van het academische veld van persoonlijkheid.

http://www.rap.ucr.edu/: Homepage van het lab van een erg gerespecteerd onderzoeker - geeft een idee van wat onderzoekers van persoonlijkheid doen!

http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html: Een online studieboek dat de lezer een basale achtergrond biedt van persoonlijkheidspsychologie

http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/gosling/: Homepage van een van de onderzoekers van deze site. Deze bevat meer informatie en resultaten van onderzoek dat gegevens van deze site gebruikt

Tot slot: De volgende verwijzingen kunnen van pas komen voor diegenen die geďnteresseerd zijn in het beter begrijpen van de Grote Vijf: John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin, & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 102-138). New York: Guilford Press.